Sid Meier

Sid Meier
Ver bio

Jenova Chen

Jenova Chen
Ver bio

Josef Fares

Fares
Ver bio

Hideo Kojima

Kojima
Ver bio

Kim Swift

Swift
Ver bio

Yu Suzuki

Suzuki
Ver bio

Vander Caballero

Caballero
Ver bio

David Cage

Cage
Ver bio

John Romero

Romero
Ver bio

Jonathan Blow

Blow
Ver bio

Ron Gilbert

Gilbert
Ver bio

Tim Schafer

Schafer
Ver bio

Fumito Ueda

Ueda
Ver bio

Lucas Pope

Pope
Ver bio

Shigeru Miyamoto

Miyamoto
Ver bio

Shinji Mikami

Mikami
Ver bio

Will Wright

Wright
Ver bio